Inrichting stallen

De perfecte stal voor vee en veehouder

Vermeulen Construct is uw specialist voor stalinrichting voor varkens,kalveren en pluimvee. Wij zorgen voor een perfecte afwerking van uw stal op vlak van elektriciteit, ventilatie, luchtwassing, voedersystemen of mestscheiding. Met 30 jaar ervaring in het vak weten wij perfect waar de moderne veehouder nood aan heeft. In nauwe samenwerking met uw stallenbouwer bekijken we hoe we uw stal het best kunnen inrichten volgens uw specifieke noden.

Voor Vermeulen Construct is de perfecte stal:

  • Gebruiksvriendelijk en zo ingericht om uw dagelijks werk zo veel mogelijk te verlichten.
  • Sterk, betrouwbaar en vervaardigd uit duurzame materialen.
  • Efficiënt en gericht op uw productiveit en winst.
  • Gebouwd met het oog op dierenwelzijn.
  • Steeds op maat van uw specifieke noden.

Computergestuurde voedersystemen

Vermeulen Construct is gespecialiseerd in het ontwikkelen van PLC- of computergestuurde voederkeukens. Onze systemen stellen u in staat om uw mengsel te programmeren en de voederconversie van uw dieren perfect op te volgen. Op die manier kunt u de voederprijs drukken.

VEDOWS stalsysteem

Vermeulen Construct is ontwikkelaar van het VeDoWS stalsysteem voor mestscheiding. Het VEDOWS-systeem is opgenomen in de lijst van emissiearme stalsystemen en zorgt voor een efficiënte scheiding van vaste fractie en urine met het doel om ureasevorming tegen te gaan, die schadelijk is voor mens en dier.

Het VeDoWS stalsysteem zorgt voor een gescheiden afvoer van mest en urine door middel van een mest- en giergoot met mestschraper. Onder de roostervloer wordt een ondiepe kelder gecreëerd die toelaat om de urine te scheiden van de vaste mest. Met behulp van een schraper wordt de vaste mest dagelijks uit de mestgoot verwijderd. Deze primaire mestscheiding in de kelder is de basis van een lagere ammoniakemissie.

Reken op ons: 24 uur op 24!

U heeft dringend hulp nodig voor uw elektriciteit, ventilatie of andere aspecten van uw stalinrichting? Dan heeft u geen tijd te verliezen. Reken daarom op Vermeulen Construct voor een snelle en correcte dienstverlening, 24 uur op 24, tijdens de week en in het weekend.

Heeft u vragen over uw stalinrichting?

Wij helpen u graag bij vragen over stalinrichting. Geef ons gerust een seintje op T: (+32)57 22 41 21 of mail ons op info@vvesrmheyulenconstrucxt.bne.